42116601_2625598134332752_63986061569058
Despre noi

 

             Biserica Betleem Arad, inființată in anul 1993, este o biserică evanghelică nondenominațională, de factură carismatică. Prin biserică evanghelică ințelegem biserica ce crede in Cuvântul lui Dumnezeu-Biblia-ca fiind singura autoritate. Prin biserica ce se exprimă carismatic, ințelegem biserica ce crede in darurile Duhului Sfânt, daruri ce pot fi manifestate in zilele noastre. 

 

   Pentru noi, biserica înseamnă mai mult decât întâlnirile de duminică. Scopul nostru este să fim ca și o familie, sprijinindu-ne reciproc, dezvoltând încredere unul în celălalt. Avem diferite oportunități de a ne întâlni în diferite grupuri peste săptămână, zidindu-ne reciproc sau angajându-ne în diferite acțiuni sociale.              

Viziune

         Existăm pentru a-L face cunoscut pe Dumnezeu tuturor oamenilor astfel încât, cei ce ajung să-L cunoască să-L prețuiască mai mult decât orice altceva.

              Cu alte cuvinte, dorința noastră este să vedem oameni născuți din nou, care prin modul lor de viață să arate că Isus Cristos este comoara lor cea mai de preț, că El este împlinirea și bucuria lor, că pentru ei, El este cel mai prețios . 

Cum vom împlinii această viziune?  Pentru că ne dorim să Il facem cunoscut ca și cea mai de preț comoară, ne trăim viețile pe acest pamânt arătând că El este pentru noi cea mai de preț comoară, că există un Dumnezeu glorios, plin de milă și îndurare, iubitor dar și drept și sfânt. Cu alte cuvinte, vom arăta prin viața noastră, prin ceea ce vom face cu mâinile noastre, unde vom privi cu ochii noștri, unde vom merge, că Dumnezeu există și că pentru noi, El este cel mai prețios.

Căutăm să spunem și altora despre Vestea Bună a mântuirii ori de câte ori vom avea ocazia.

 Pentru că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului ci mântuirea lui, ne rugăm Lui neîncetat, ca să mântuiască.

 Suntem conștienti că noi nu putem transforma inima omului,de aceea, suntem dependenți de Duhul Sfănt al lui Dumnezeu. El e cel ce poate deschide ochii inimii și astfel omul să vadă păcatul din viața lui și nevoia unui Salvator. Duhul Sfânt este Cel ce deschide mintea unui om ca el să poată ințelege Crucea și astfel să nu o considere o nebunie ci puterea de salvare.

Ce credem

Noi credem că Scriptura, formată din cele 66 de carți ale Vechiului și Noului Testament, așa cum sunt ele în original, este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu, inspirat verbal de Dumnezeu, fără greșeala.

Noi credem că exista un singur Dumnezeu, viu, suveran și glorios, existând din veșnicie în trei Persoane : Dumnezeu Tatăl din care sunt toate lucrurile; Dumnezeu Fiul născut dar nu creat, fără început, fiind de aceeași natură cu Tatăl; Dumnezeu Duhul Sfânt venind de la Tatăl si Fiul în persoană,  în esență divin.

Noi credem că Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului, pe Eva din Adam. Adam și Eva sunt părinții istorici ai întregii rase umane și au fost creați în asemănare cu Dumnezeu, fără păcat. Inșelați de Satan, au ales să ia ce le era interzis astfel declarându-și  independența, neascultarea față de Creator. Astfel, primii părinți, prin acest păcat au pierdut relația cu Dumnezeu.

Ca și consecință a neascultării, căderea lui Adam in păcat, a devenit căderea în păcat a întregii rase umane astfel corupția, vina, moartea și condamnarea a căzut asupra fiecărei persoane. Toți oamenii sunt sclavi ai păcatului iar moral, incapabili de a se elibera de sclavia lui.

Noi credem că la implinirea vremurilor, Dumnezeu și-a trimis Fiul etern pe Isus , Mesia conceput prin Duhul Sfânt, născut din fecioara Maria.  Când Fiul etern s-a întrupat a luat asupra Lui întreaga natură umana. Astfel, divinul și umanul perfecte fiecare în parte, s-au alăturat inseparabil într-o singură Persoană Astfel, Persoana Isus Cristos  a fost si este cu adevărat Dumnezeu și cu adevărat om, singurul mediator intre Dumnezeu și om.

Noi credem că prin ascultare de Dumnezeu, suferința si moartea Sa, Isus Cristos a obținut iertarea de păcate și darul neprihănirii pentru toți cei ce au crezut în Dumnezeu înainte de Cruce și toți cei ce vor crede în Cristos ulterior. Printr-o viață perfectă și murind în locul nostru, Cristos a luat asupra Lui pedeapsa ce ni se cuvenea, a potolit mânia lui Dumnezeu ce s-ar fi îndreptat asupra noastră, a îndepartat condamnarea ce Legea o aducea asupra noastra.

     Noi credem într-o Biserică universală, compusă din toți acei ce au fost aleși în Cristos, uniți cu El prin credința de Duhul Sfânt într-un singur trup, indiferent de timpul  sau locul în care au trăit, Cristos fiind Capul acestui trup. Scopul Bisericii este acela de a-l glorifica pe Dumnezeu.

DEPARTAMENTE

Study Group

grupuri mici

      Întâlnirile în grupe mici, au loc în fiecare miercuri de la ora 18.30 la o locație comunicată în prealabil. Scopul acestor întâlniri este acela de a ne cunoaște și de a ne încuraja unii pe alții, de a crește în maturiate prin Cuvântul lui Dumnezeu.

  

      De asemenea, în cadrul grupelor mici, aprofundăm mesajul de duminică și ceea ce considerăm a fi și mai important este să ințelegem modul în care să punem în practică ceea ce am învățat.

30171927_2479991215560112_30683487634325

copii

      Copiii, pentru noi, sunt viitorul bisericii. De aceea, ca și biserică investim din timpul , banii și energia noastră insă, mai mult decât orice, ne rugăm lui Dumnezeu să-i mântuiască.

       Dorința noastră este ca ei să ajungă să-L cunoască, să-L iubească si să-L slujească pe Isus Cristos.

Praying Together

rugăciune

        Singurul ce poate transforma inima de piatră intr-una de carne, singurul ce poate mântui este Dumnezeu. Și pentru că e singurul, ne rugăm să mântuiască.

        Ne intâlnim sa ne rugăm, in această perioadă, în fiecare zi de la ora 19.